https://care.ionio.gr

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Στέγαση

gr  pdf.png  Κανονισμός Στέγασης (2020)
Mέγεθος: 169.62 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Κανονισμός Στεγαστικού Επιδόματος (2017)
Mέγεθος: 173.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Γενικά

Στους φοιτητές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων που έχουν έδρα την Κέρκυρα, παρέχεται δωρεάν στέγαση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τον Κανονισμό Στέγασης (2020).

Κάθε ακαδημαϊκό έτος (αρχές Ιουλίου), οι ενεργοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Κέρκυρας που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία για απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση δωρεάν στέγασης με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν αίτηση μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Ίδρυμα κατά το μήνα Σεπτέμβριο, σε προθεσμία που ορίζει το Πανεπιστήμιο.

Με την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων γίνεται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα μας οι δικαιούχοι φοιτητές.

Προς το παρόν και μετά την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στέγαση παρέχεται σήμερα μόνο στους φοιτητές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων που έχουν έδρα την Κέρκυρα. Ωστόσο, λαμβάνεται μέριμνα, για την δημιουργία των υποδομών παροχής στέγασης και στους φοιτητές των άλλων Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος σε Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.

Δικαιολογητικά

Για να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση, είναι απαραίτητο να επισυνάψετε σε αυτήν:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599 (σε Word ή PDF)
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Έγγραφο Δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας από την οποία προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας
 4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ή του γονέα που επιβαρύνει ο φοιτητής, για το προηγούμενο φορολογικό έτος

Εάν ανήκετε σε ειδικές κατηγορίες, θα πρέπει να επισυνάψετε όσα ισχύον από τα παρακάτω:

 1. Εκκαθαριστικό Σημείωμα του φοιτητή για το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ειδικά για ομογενείς, θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και για τα εισοδήματα που προέρχονται από την αλλοδαπή.
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο να προκύπτει ότι ο αδελφός φοιτητής είναι ενεργός φοιτητής, για την απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής για νεοεισαχθέντες φοιτητές.
 3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα εξαρτώμενου μέλους για το προηγούμενο φορολογικό έτος
 4. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Αντίστοιχο Πιστοποιητικό
 5. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του γονέα/έων
 6. Διαζευκτήριο ή Δικαστική Απόφαση
 7. Βεβαίωση Ακαδημαϊκής Επίδοσης
 8. Βεβαίωση Αναστολής Σπουδών

Φοιτητική Εστία

Η δωρεάν στέγαση των πρωτοετών φοιτητών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων με έδρα την Κέρκυρα, παρέχεται σε μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια, στην ιδιόκτητη Φοιτητική Εστία του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία έχει τη δυνατότητα να στεγάσει 150 πρωτοετείς φοιτητές.

Ξενοδοχεία

Η δωρεάν στέγαση των φοιτητών πέραν των πρωτοετών στα Ακαδημαϊκά Τμήματα της Κέρκυρας συμπληρώνεται, με ενοικίαση ξενοδοχειακών μονάδων από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Στεγαστικό Επίδομα

Οι φοιτητές/τριες που δε στεγάζονται δωρεάν από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και διαμένουν σε μισθωμένα καταλύματα, μπορούν να λαμβάνουν στεγαστικό επίδομα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν (Κανονισμός 2017 και Τροποποίηση 2019). Το επίδομα αυτό χορηγείται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για τα κανονικά έτη σπουδών και αφορά στους φοιτητές που ενοικιάζουν σπίτι για τουλάχιστον 6 μήνες, κατά τη διάρκεια εκάστου ακαδημαϊκού έτους, με την προϋπόθεση ότι αυτό βρίσκεται στον ίδιο Δήμο με αυτόν που έχει έδρα το Ακαδημαϊκό Τμήμα που σπουδάζουν.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, σε προθεσμία που ορίζει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (συνήθως κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου – Ιουλίου). Η προθεσμία, καθώς και κάθε σχετικό με τη διαδικασία, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα μας μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργείου.

Δικαιολογητικά

Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Δεν απαιτείται η αποστολή δικαιολογητικών, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που κατά τη διαδικασία διαπιστωθεί αδυναμία επαλήθευσης κριτηρίων, οπότε και αυτόματα η εφαρμογή θα ενημερώσει τον αιτούντα για τα επιπλέον δικαιολογητικά που ενδεχομένως χρειάζονται να αποσταλούν στο Αρμόδιο Τμήμα.

e-Ενοικιάζεται

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να βοηθήσει τους φοιτητές του στην εύρεση κατοικίας στην Κέρκυρα, έχει δημιουργήσει τον ιστότοπο e-Ενοικιάζεται.

Στον ιστότοπο αναρτώνται αγγελίες ενοικίασης κατοικιών και πωλήσεις οικοσκευών άλλων φοιτητών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Ενημέρωση: 10-11-2022

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
2η Πάροδος Ελ. Βενιζέλου, Νέο Λιμάνι, 49132 Κέρκυρα.

Αρμόδια υπάλληλος του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας:
Κων/να Παπαβλασοπούλου,
τηλ. 26610-87688

Αρμόδιοι για το Στεγαστικό Επίδομα:

-Για τα Τμήματα με έδρα την Κέρκυρα:
Σπυρίδων Ρούσσινος
τηλ. 26610-87681

-Για τα Τμήματα με έδρα Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα:
Ιωάννης Λούτας
τηλ. 210-9250292

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας