https://care.ionio.gr

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Ενημέρωση

Παράταση υποβολής αιτήσεων σίτισης-στέγασης φοιτητών/τριών των ακαδημαϊκών τμημάτων σε Κέρκυρα-Ζάκυνθο-Κεφαλονιά [ακαδ. έτος 2023-2024]: έως 06/09/2023

ShareThis
Δημοσίευση: 20-06-2023 16:39 | Ενημέρωση: 01-09-2023 15:21 | Προβολές: 23018
Έναρξη: 01-07-2023 |Λήξη: 06-09-2023
[Έληξε]

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για σίτιση και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 μέχρι και την Τετάρτη 6-9-2023.  Η διαδικασία αυτή δεν αφορά τους φετινούς νεοεισαχθέντες φοιτητές, για τους οποίους θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση το επόμενο διάστημα.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
(Ενημέρωση: 01/09/2023)


Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς (όχι τους νεοεισαχθέντες), μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες του Ιονίου Πανεπιστημίου, ότι για το Ακαδ. Έτος 2023 – 2024 οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για στέγαση και σίτιση θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  

https://applications.care.ionio.gr/students/

Καλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων θα ελεγχθεί αυστηρά. Σημειώνεται ότι ανακριβείς αιτήσεις θα απορριφθούν, με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος στέγασης και σίτισης.

Για την είσοδο στη σελίδα υποβολής της αίτησης οι φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία σύνδεσης που διαθέτουν (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και για τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Στην ιστοσελίδα μας, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να ενημερωθούν α) για τον κανονισμό στέγασης των Τμημάτων του Ι.Π. που εδρεύουν στην Κέρκυρα, ΦΕΚ 2296/15-6-2020, τ. Β’ https://care.ionio.gr/services/housing/ και β) για τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές/τριες των Α.Ε.Ι., Κ.Υ.Α., αριθ. Φ5/68535/Β3/2012 (ΦΕΚ1965/2012 τ. Β΄) https://care.ionio.gr/services/nutrition/.

Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και  δικαιολογητικών
Από Σάββατο 1 Ιουλίου 2023 έως και Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023

Οι φοιτητές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο για Σίτιση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022-2023). Για το δικαιολογητικό αυτό οι φοιτητές/τριες μπαίνουν με τους κωδικούς τους στην ηλ. δ/νση: https://dias.ionio.gr/. Επιλέγουν (από αριστερά) Βαθμολογίες, και στη συνέχεια Η καρτέλα μου. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί (και πάνω από τη Λίστα Μαθημάτων επιλέγουν «Δείξε ΟΛΕΣ τις εγγραφές»), στη συνέχεια πατάνε ctrl και p και στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει επιλέγουν Αποθήκευση ως PDF  (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για σίτιση).
 2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ή το εισόδημα του γονέα που επιβαρύνει ο/η φοιτητής/τρια, για το φορολογικό έτος 2022) Σημείωση: σε περίπτωση όπου εξαρτώμεναμέλη της οικογένειας υπέβαλαν για το φορολογικό έτος 2022 και δική τους φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομιστεί και το δικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα (αδέλφια φοιτητή/τριας) ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 1) εφόσον υπέβαλε δική του/της φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2022 2) εφόσον είναι άνω των 25 ετών και υποβάλλει δική του/της φορολογική δήλωση.
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (τελευταίου εξαμήνου έτους 2023). Σημείωση: εάν ανήκετε στη κατηγορία «Αλλοδαπός Φοιτητής» πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ  επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά  από τη χώρα προέλευσής σας.
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕ.Π.Α ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ/ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ Ή ΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ (με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 (την οποία θα βρείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης).
 6. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή φοιτητής/τρια είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια σε ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, για την απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών ήαντίγραφο της «Ηλεκτρονικής αίτησης  εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» της εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ (για νεοεισαχθέντα αδέλφια φοιτητές/τριες σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ).
 7. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (επίσημο έγγραφο Δημόσιας Αρχής μεταφρασμένο στα ελληνικά για το συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους στην αλλοδαπή και στην Ελλάδα, εφόσον δηλώνονται ως προστατευόμενα μέλη ή για το ατομικό εισόδημά τους εφόσον υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν είναι προστατευόμενα μέλη).
 8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Υ.ΠΑΙ.Θ. (μόνο για αλλοδαπούς-αλλογενείς υπότροφους φοιτητές/τριες) και έγγραφο Δημόσιας Αρχής από τη χώρα προέλευσης μεταφρασμένο στα ελληνικά, από το οποίο να προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ή το ετήσιο ατομικό εισόδημα του/της φοιτητή/τριας, εφόσον είναι άνω των 25 ετών.
 9. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΑ/ΓΟΝΕΩΝ (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 10. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (για μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμης μητέρας και έως 25 ετών) (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση.)
 11. ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων).
 12. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ (ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ/ΝΗ Ο/Η ΙΔΙΟΣ/Α Ο/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ, Ο ΓΟΝΕΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ Ή Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ)  ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (δηλαδή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να λαμβάνει ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)  (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση.)
 13. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (τελευταίου εξαμήνου έτους 2022).  (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση.)
 14. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1897/90 (τέκνο θύματος τρομοκρατίας) (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση. )
 15. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών σας είχε εγκριθεί η αναστολή φοίτησης για ορισμένο χρονικό διάστημα από το Τμήμα Σπουδών σας).

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και το σύνολο της επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σας γίνεται για την επιλογή σας ως δικαιούχος σίτισης ή και στέγασης και βασίζεται στην έννομη υποχρέωση του Πανεπιστημίου σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α., αριθ. Φ5/68535/Β3/ΦΕΚ 1965/18-6-2012 και τον Κανονισμό Στέγασης ΦΕΚ 2296/15-6-2020/τ. Β’. Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέγονται θα διατηρούνται για δέκα (10) έτη, μετά το τέλος του οικονομικού έτους της αίτησης, για λόγους δημοσιονομικού ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, ή για μεγαλύτερο χρόνο αν προκύψει άλλη έννομη υποχρέωση του Ι.Π.  και στη συνέχεια θα καταστρέφονται.

Εάν εγκριθεί η αίτησή σας, τα εξής δεδομένα: ονοματεπώνυμο, Ακαδημαϊκό Τμήμα σπουδών, Αριθμός Μητρώου Φοιτητή  και αριθμός barcode της ακαδημαϊκής ταυτότητας, διαβιβάζονται στους επαγγελματίες σίτισης ή και στέγασης με τους οποίους έχει συμβληθεί το Πανεπιστήμιο για  την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Για τα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας στέλνοντας το αίτημά σας με email στο merimna@ionio.gr ή και στο dpo@ionio.gr . Αν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή τα δικαιώματά σας ή  πιστεύετε ότι αυτά παραβιάζονται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ι.Π στο dpo@ionio.gr. Αν νομίζετε ότι δεν αντιμετωπίστηκαν τα θέματά σας ικανοποιητικά μπορείτε να προχωρήσετε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας www.dpa.gr.

Περισσότερα για τα δικαιώματά σας μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας https://gdpr.ionio.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή των αιτήσεων για σίτιση και στέγαση των ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ/ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΩΝ 2023-2024 φοιτητών/τριών (πρωτοετείς), θα ξεκινήσει αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στα Ακαδημαϊκά Τμήματα επιτυχίας τους (μέσω των Γραμματειών των Τμημάτων επιτυχίας τους και αφού έχουν λάβει στο ιδρυματικό τους e-mail τον Αριθμό Μητρώου Φοιτητή/τριας και τα στοιχεία σύνδεσης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου).

Κατά συνέπεια, για τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες θα αναρτηθεί άλλη Ανακοίνωση, νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την εγγραφή τους στα Δημόσια Πανεπιστήμια όλης της χώρας.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Ιονίου Πανεπιστημίου


Επιστροφή

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
2η Πάροδος Ελ. Βενιζέλου, Νέο Λιμάνι, 49132 Κέρκυρα.

Αρμόδια υπάλληλος του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας:
Κων/να Παπαβλασοπούλου,
τηλ. 26610-87688

Αρμόδιοι για το Στεγαστικό Επίδομα:

-Για τα Τμήματα με έδρα την Κέρκυρα:
Σπυρίδων Ρούσσινος
τηλ. 26610-87681

-Για τα Τμήματα με έδρα Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα:
Ιωάννης Λούτας
τηλ. 210-9250292

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας