https://care.ionio.gr

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Ενημέρωση

Ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή της λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου στην Κέρκυρα και το θέμα της δωρεάν σίτισης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ShareThis
Δημοσίευση: 13-03-2023 09:39 | Προβολές: 4652

Τις τελευταίες ημέρες, κατόπιν ενημέρωσης που ελήφθη από τον ανάδοχο της παροχής σίτισης στους φοιτητές και φοιτήτριες του Ιονίου Πανεπιστημίου, σημειώθηκε συστηματική παρακώλυση της διαδικασίας παροχής σίτισης από μερίδα φοιτητών, με την απομάκρυνση από τον χώρο – χωρίς την θέλησή τους – των εργαζομένων. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα ο ανάδοχος να προβεί στην αναστολή της λειτουργίας του εστιατορίου και οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, αλλά και όσοι εκ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας επιλέγουν να σιτιστούν στους χώρους τους φοιτητικού εστιατορίου, να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό το θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους.

Αναφορικά με την ανώνυμη επιστολή που απεστάλη από το «συντονιστικό της κατάληψης Τ.ΗΧ.ΕΙ.» προς τον αρμόδιο για το θέμα της οργάνωσης της υπηρεσίας της σίτισης Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, στην οποία απαριθμούνται μια σειρά λόγων για τους οποίους οργανώθηκε η συνεχόμενη παρακώλυση της υπηρεσίας της σίτισης, και για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με το θέμα της δωρεάν σίτισης και την επίσημη ενημέρωση του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας, σημειώνονται τα εξής:

Η δωρεάν σίτιση παρέχεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και υλοποιώντας συγκεκριμένες διαδικασίες που ανακοινώνονται εγκαίρως από τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και είναι συμβατές με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Η δωρεάν σίτιση παρέχεται κατόπιν σχετικής απόφασης και επιχορήγησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τον αριθμό των δικαιούχων να διαμορφώνεται από το ακριβές ύψος της επιχορήγησης αυτής.

Παρόλα αυτά, ως αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών της διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου και με βάση τα τελικά αποτελέσματα δικαιούχων δωρεάν σίτισης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-23, από τις 1396 αιτήσεις που υποβλήθηκαν για δωρεάν σίτιση στην πόλη της Κέρκυρας, ικανοποιήθηκαν οι 1348 (ποσοστό: 97,8%). Το υψηλότατο αυτό ποσοστό, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα σε πανελλήνιο επίπεδο, αποτυπώνει με τον πλέον έμπρακτο τρόπο την πρόθεση του Ιονίου Πανεπιστημίου να παρέχει δωρεάν σίτιση στην συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών και φοιτητριών του Ιδρύματος που το έχουν ανάγκη και το επιθυμούν.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει επίσης επιτύχει να αυξήσει κατά συνολικά 11,5% τον αριθμό των δικαιούχων της δωρεάν σίτισης στην Κέρκυρα κατά την επόμενη τριετία, εξασφαλίζοντας τα απαιτούμενα κονδύλια προς τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο της επικείμενης ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή του νέου αναδόχου.

Αναφορικά με το ζητούμενο της πλήρους ενημέρωσης και επίσημης καταγραφής των φοιτητών που δικαιούνται ειδικά μενού σημειώνουμε ότι όσοι από τους δωρεάν σιτιζόμενους φοιτητές δικαιούνται ειδικά μενού (λόγω προβλημάτων υγείας κ.λπ.) ενημερώνουν τον πάροχο και δικαιούνται να το λαμβάνουν. Σχετικό σημείωμα θα αναρτηθεί ακόμη ευκρινέστερα τις επόμενες μέρες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ενώ το ίδιο σημείωμα θα αναρτηθεί άμεσα εκ νέου στον πίνακα ανακοινώσεων του φοιτητικού εστιατορίου. Τυχόν καταγραφή των φοιτητών/φοιτητριών δύναται να αφορά μόνο στον αριθμό όσων εμπίπτουν στην σχετική κατηγορία, λόγω των περιορισμών που απορρέουν από την τήρηση των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GPDR).

Σχετικά με την ύπαρξη της συμφωνημένης ποικιλίας πιάτων/φρούτων/επιδορπίων που προβλέπεται στη σύμβαση, αυτή ελέγχεται τακτικά από ειδικά ορισμένη επιτροπή, η οποία σημειώνει ικανοποιητικό ανταπόκρισης στα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Οι έλεγχοι αυτοί συνεχίζονται αδιάλειπτα, ενώ έως και σήμερα, από τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες ελέγχων των αρμόδιων για αυτό το σκοπό επιτροπών, δεν έχει διαπιστωθεί αθέτηση των όρων της σύμβασης από τον πάροχο σίτισης στην πόλη της Κέρκυρας. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να ανακοινωθεί και η έναρξη λειτουργίας επίσημης πλατφόρμας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου θα είναι δυνατή η υποβολή πιθανών παραπόνων για ζητήματα λειτουργίας του Ιδρύματος, μεταξύ των οποίων και για την παρεχόμενη σίτιση.

Για την δυνατότητα να λαμβάνεται το φαγητό της λέσχης (takeaway) με ευθύνη των φοιτητών και φοιτητριών σε σκεύος το οποίο θα φέρνουν τα ίδια τα άτομα, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, αυτό δεν είναι εφικτό, καθώς βάσει της ισχύουσας σύμβασης η σίτιση παρέχεται αποκλειστικά στο φοιτητικό εστιατόριο και δεν δίδεται η δυνατότητα για λήψη του φαγητού εκτός (takeaway), κυρίως για υγειονομικούς λόγους.

Αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου, λαμβάνοντας υπόψιν την ήδη σημειωθείσα επίδοση του Ιδρύματος στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και την επικείμενη λήξη της εφαρμογής της χειμερινής ώρας, άμεσα θα διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου του δείπνου πέραν των 20:30 και έως τις 21:00.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο ανάδοχος δεν έχει κανενός είδους υποχρέωση για τήρηση κάποιου συγκεκριμένου προγράμματος ως προς την κομποστοποίηση. Σημειώνεται ότι η εν λόγω δράση ξεκίνησε και υλοποιείται εθελοντικά ως πρωτοβουλία συγκεκριμένης φοιτητικής ομάδας, με την υποστήριξη της διοίκησης του Ιδρύματος.

Η υπηρεσία της σίτισης είναι δικαίωμα που συνδέεται με την υποστήριξη των φοιτητών και των φοιτητριών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ειδικά σε περιόδους οικονομικής στενότητας και κρίσης, η παρακώλυση της παροχής της είναι σαφές ότι στρέφεται ενάντια στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που στηρίζονται σε αυτήν για την συνέχιση των σπουδών τους.

Καθηγητής Ηλίας Γιαρένης
Αντιπρύτανης Διασφάλισης Ποιότητας, Φοιτητικής Μέριμνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης


Επιστροφή

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
2η Πάροδος Ελ. Βενιζέλου, Νέο Λιμάνι, 49132 Κέρκυρα.

Αρμόδια υπάλληλος του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας:
Κων/να Παπαβλασοπούλου,
τηλ. 26610-87688

Αρμόδιοι για το Στεγαστικό Επίδομα:

-Για τα Τμήματα με έδρα την Κέρκυρα:
Σπυρίδων Ρούσσινος
τηλ. 26610-87681

-Για τα Τμήματα με έδρα Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα:
Ιωάννης Λούτας
τηλ. 210-9250292

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας