https://care.ionio.gr

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Ενημέρωση

Παράταση υποβολής αιτήσεων στέγασης και σίτισης εισαχθέντων/εισαχθεισών φοιτητών/τριών ακ. έτους 2022-2023 των τμημάτων που εδρεύουν στην Κέρκυρα [έως 14/10/2022]

ShareThis
Δημοσίευση: 23-09-2022 11:11 | Ενημέρωση: 10-10-2022 15:41 | Προβολές: 10996
Έναρξη: 26-09-2022 |Λήξη: 14-10-2022
[Έληξε]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ/ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΩΝ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Ενημερώνουμε τους νεοεισαχθέντες φοιτητές και φοιτήτριες ακαδημαϊκού έτους 2022-23 των Τμημάτων που εδρεύουν στην Κέρκυρα, ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης μέχρι και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Έως και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

Προθεσμία  ηλεκτρονικής υποβολής ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Έως και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ/ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023
ΜΟNO ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Σύμφωνα με την αριθμ.: 112191/ΓΔ1/15-09-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι επιτυχόντες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021 των ΓΕΛ, των ΕΠΑΛ και οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές ασθένειες 2022 ολοκλήρωσαν την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2022, μέσω της εφαρμογής του Υ.Π.ΑΙ.Θ.

Οι εισαχθέντες/σες φοιτητές/τριες του Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, αφού λάβουν από τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών τους Τμημάτων:

α) τους κωδικούς πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, απαραίτητους για την είσοδό τους στη σελίδα υποβολής της αίτησης, αλλά και για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου) και 
β)  τον αριθμό μητρώου φοιτητή/τριας,

θα υποβάλουν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για στέγαση και σίτιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://applications.care.ionio.gr/students/

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων θα ελεγχθεί αυστηρά. Σημειώνεται ότι ανακριβείς αιτήσεις και δυσανάγνωστα δικαιολογητικά θα απορριφθούν, με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος στέγασης και σίτισης.

Στην ιστοσελίδα μας, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να ενημερωθούν:

 • για τον κανονισμό στέγασης των Τμημάτων του Ι.Π. που εδρεύουν στην Κέρκυρα, ΦΕΚ 2296/15-6-2020, τ. Β’ https://care.ionio.gr/services/housing/και
 • για τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές/τριες των Α.Ε.Ι., Κ.Υ.Α., αριθ. Φ5/68535/Β3/ΦΕΚ 1965/18-6-2012 https://care.ionio.gr/services/nutrition/.   

Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και  δικαιολογητικών
Από Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ

 1. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ή το εισόδημα του γονέα που επιβαρύνει ο/η φοιτητής/τρια, για το φορολογικό έτος 2021) Σημείωση: σε περίπτωση όπου εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας υπέβαλαν για το φορολογικό έτος 2021 και δική τους φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομιστεί και το δικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα (αδέλφια φοιτητή/τριας) ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 1) εφόσον υπέβαλε δική του/της φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021 2) εφόσον είναι άνω των 25 ετών και υποβάλλει δική του/της φορολογική δήλωση.
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (τελευταίου εξαμήνου έτους 2022). Σημείωση: εάν ανήκετε στη κατηγορία «Αλλοδαπός Φοιτητής» πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ  επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά  από τη χώρα προέλευσής σας.
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕ.Π.Α ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ/ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ Ή ΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ (με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 (την οποία θα βρείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης).
 5. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή φοιτητής/τρια είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια σε ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, για την απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών ήαντίγραφο της «Ηλεκτρονικής αίτησης  εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» της εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ (για νεοεισαχθέντα αδέλφια φοιτητές/τριες σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ).
 6. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (επίσημο έγγραφο Δημόσιας Αρχής μεταφρασμένο στα ελληνικά για το συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους στην αλλοδαπή και στην Ελλάδα, εφόσον δηλώνονται ως προστατευόμενα μέλη ή για το ατομικό εισόδημά τους εφόσον υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν είναι προστατευόμενα μέλη).
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Υ.ΠΑΙ.Θ. (μόνο για αλλοδαπούς-αλλογενείς υπότροφους φοιτητές/τριες) και έγγραφο Δημόσιας Αρχής από τη χώρα προέλευσης μεταφρασμένο στα ελληνικά, από το οποίο να προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ή το ετήσιο ατομικό εισόδημα του/της φοιτητή/τριας, εφόσον είναι άνω των 25 ετών.
 8. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΑ/ΓΟΝΕΩΝ (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 9. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (για μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμης μητέρας και έως 25 ετών) (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση.)
 10. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (π.χ. λογαριασμός ρεύματος). (Τελευταίου εξαμήνου έτους 2022).
 11. ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων).
 12. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ (ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ/ΝΗ Ο/Η ΙΔΙΟΣ/Α Ο/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ, Ο ΓΟΝΕΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ Ή Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ)  ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (δηλαδή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ναλαμβάνει ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)  (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση.)
 13. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (τελευταίου εξαμήνου έτους 2022). (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση.)
 14. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1897/90 (τέκνο θύματος τρομοκρατίας) (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση. )
 15. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών σας είχε εγκριθεί η αναστολή φοίτησης για ορισμένο χρονικό διάστημα από το Τμήμα Σπουδών σας).

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και το σύνολο της επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σας γίνεται για την επιλογή σας ως δικαιούχος σίτισης ή και στέγασης και βασίζεται στην έννομη υποχρέωση του Πανεπιστημίου σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α., αριθ. Φ5/68535/Β3/ΦΕΚ 1965/18-6-2012 και τον Κανονισμό Στέγασης ΦΕΚ 2296/15-6-2020/τ.Β’. Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέγονται θα διατηρούνται για δέκα (10) έτη, μετά το τέλος του οικονομικού έτους της αίτησης, για λόγους δημοσιονομικού ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, ή για μεγαλύτερο χρόνο αν προκύψει άλλη έννομη υποχρέωση του Ι.Π.  και στη συνέχεια θα καταστρέφονται.

Εάν εγκριθεί η αίτησή σας, τα εξής δεδομένα: ονοματεπώνυμο, Ακαδημαϊκό Τμήμα σπουδών, Αριθμός Μητρώου Φοιτητή  και αριθμός barcode της ακαδημαϊκής ταυτότητας, διαβιβάζονται στους επαγγελματίες σίτισης ή και στέγασης με τους οποίους έχει συμβληθεί το Πανεπιστήμιο για  την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Για τα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας στέλνοντας το αίτημά σας με email στο merimna@ionio.gr ή και στο dpo@ionio.gr. Αν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των   προσωπικών δεδομένων σας ή τα δικαιώματά σας ή πιστεύετε ότι αυτά παραβιάζονται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ι.Π. στο dpo@ionio.gr. Αν νομίζετε ότι δεν αντιμετωπίστηκαν τα θέματά σας ικανοποιητικά μπορείτε να προχωρήσετε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας www.dpa.gr.

Περισσότερα για τα δικαιώματά σας μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας https://gdpr.ionio.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ  ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

-Τα δικαιολογητικά είναι αποδεκτά μόνο σε μορφή PDF.
-Συστήνεται το/τα εκκαθαριστικό/ά σημείωμα/τα να «κατεβαίνουν» ηλεκτρονικά από το taxisnet και να γίνεται η ηλεκτρονική επισύναψή τους στην πλατφόρμα και όχι να «σκανάρονται» από έντυπη μορφή. Δυσανάγνωστα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Από το Τμήμα της Φοιτητικής Μέριμνας
του Ιονίου Πανεπιστημίου


Επιστροφή

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
2η Πάροδος Ελ. Βενιζέλου, Νέο Λιμάνι, 49132 Κέρκυρα.

Αρμόδια υπάλληλος του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας:
Κων/να Παπαβλασοπούλου,
τηλ. 26610-87688

Αρμόδιοι για το Στεγαστικό Επίδομα:

-Για τα Τμήματα με έδρα την Κέρκυρα:
Σπυρίδων Ρούσσινος
τηλ. 26610-87681

-Για τα Τμήματα με έδρα Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα:
Ιωάννης Λούτας
τηλ. 210-9250292

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας