https://care.ionio.gr

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Ενημέρωση

Ορθή επανάληψη: Ανακοίνωση δικαιούχων στέγασης ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

ShareThis
Δημοσίευση: 26-10-2021 13:53 | Προβολές: 2475

Έχοντας υπόψη:

α) Την ΚΥΑ αριθμ.11987/ΓΔ6/Β΄4406/24-09-2021,
β) Την Απόφαση της 6ης /25-10-2021 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ι.Π. και
γ) Την ανάγκη κάλυψης του ζητήματος στέγασης των φοιτητών και την διαφύλαξη της υγείας όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιδρύματος,

α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε

τους δικαιούχους φοιτητές στέγασης, με τον αριθμό μητρώου τους, στα συμβεβλημένα ξενοδοχεία ως ακολούθως:

 

Α/Α

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

1

Β2017034

2

Β2017065

3

Β2018011

4

Β2018021

5

Β2018028

6

Β2019022

7

Β2019027

8

Β2019037

9

Β2020005

10

Β2020016

11

Β2020040

12

Β2020050

13

Β2020061

14

Ι2016078

15

Ι2018034

16

Ι2018076

17

Ι2018079

18

Ι2018114

19

Ι2019064

20

Ι2020020

21

Ι2020022

22

Ι2020050

23

Ι2020056

24

Ι2020079

25

Ι2020089

26

Ι2020092

27

Ι2020132

28

Ι2020133

29

Ι2020187

30

Μ2016055

31

Μ2017014

32

Μ2017033

33

Μ2017038

34

Μ2017041

35

Μ2017046

36

Μ2017047

37

Μ2017057

38

Μ2018041

39

Μ2018043

40

Μ2018053

41

Μ2018058

42

Μ2018060

43

Μ2018065

44

Μ2018081

45

Μ2018083

46

Μ2018106

47

Μ2018108

48

Μ2019058

49

Μ2019087

50

Μ2019096

51

Μ2019101

52

Μ2019110

53

Μ2019116

54

Μ2020023

55

Μ2020029

56

Μ2020030

57

Μ2020047

58

Μ2020084

59

Μ2020100

60

Μ2020110

61

Ξ2018029

62

Ξ2018037

63

Ξ2018085

64

Ξ2018095

65

Ξ2018096

66

Ξ2018112

67

Ξ2019006

68

Ξ2019124

69

Ξ2020012

70

Ξ2020031

71

Ξ2020083

72

Ξ2020094

73

Ξ2020099

74

Π2018070

75

Π2018072

76

Π2018163

77

Π2018176

78

Π2019030

79

Π2019169

80

Π2019177

81

Π2020008

82

Π2020061

83

Π2020064

84

Π2020065

85

Π2020122

86

Π2020127

87

Π2020129

88

Π2020143

89

Π2020146

90

Π2020156

91

Π2020165

92

Π2020179

93

Π2020185

94

Π2020188

95

Π2020209

96

Π2020218

97

Π2020228

98

Π2020231

99

Τ2019003

100

Τ2019004

101

Τ2019008

102

Τ2019018

103

Τ2019022

104

Τ2019045

105

Τ2019053

106

Τ2019058

107

Τ2020003

108

Τ2020034

109

Τ2020040

110

Τ2020054

111

Τ2020058

112

Τ2020064

113

Τ2020074

114

Τ2020088

115

Τ2020106

116

ΤΧ2016011

117

ΤΧ2017020

118

ΤΧ2018002

119

ΤΧ2019012

120

ΤΧ2019073

121

ΤΧ2019094

122

ΤΧ2019098

123

ΤΧ2020024

124

ΤΧ2020052

125

ΤΧ2020066

126

ΤΧ2020094

127

ΤΧ2020097

128

ΤΧ2020101

 

Σύμφωνα με την Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, «Διαμονή στη φοιτητική εστία του Ιονίου Πανεπιστημίου και στα συμβεβλημένα ξενοδοχεία κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-΄22 ως εξής:

Τα δωμάτια στην φοιτητική εστία και στα συμβεβλημένα ξενοδοχεία θα λειτουργήσουν ως μονόκλινα και δίκλινα εφόσον οι φοιτητές πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν λάβει την 1η ή τη μοναδική δόση εμβολίου για κορωνοϊό (με την υποχρέωση να λάβουν και τη 2η δόση εντός του καθορισμένου διαστήματος, εάν δεν την έχουν λάβει ήδη, σε περίπτωση εμβολιαστικού σχήματος δύο δόσεων, ή β) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή γ) υποβάλλονται σταθερά δύο φορές την εβδομάδα σε εργαστηριακούς ελέγχους (rapidtest), όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, με καταχώριση των αποτελεσμάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, στην οποία και εγγράφονται.

Η μη διεξαγωγή των διαγνωστικών ελέγχων, όπως θα διαπιστώνεται με χρήση της ανωτέρω πλατφόρμας, θα οδηγεί αυτομάτως σε άρση της χορήγησης δικαιώματος στέγασης και στην απόδοση αυτού στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα φοιτητή.

Όλοι οι φοιτητές της ανωτέρω (γ) κατηγορίας θα στεγαστούν στο συμβεβλημένο ξενοδοχείο Τζοάννα, στο οποίο θα διατεθούν δωμάτια απομόνωσης στο πλαίσιο εφαρμογής του ιδρυματικού πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος covid-19 στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Οι φοιτητές που ήδη έχουν λάβει τα δωμάτιά τους στο ξενοδοχείο JOANNA, και είναι εμβολιασμένοι, θα υπογράψουν την αναχώρηση από το εν λόγω ξενοδοχείο και θα προσέλθουν να παραλάβουν δωμάτιο στο ξενοδοχείο ΕΛΛΗΝΙΣ, υπογράφοντας κατά την άφιξή τους.

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, εάν για κάποιο λόγο δεν πρόκειται να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού ή δεν δύνανται να προσέλθουν εντός της ορισθείσας προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας, καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας προκειμένου να το δηλώσουν.

Υπογραμμίζεται ότι οι δικαιούχοι:

1. Στεγάζονται δωρεάν.

2. Φοιτητές που έχουν επιλεγεί να στεγαστούν σε συμβεβλημένο ξενοδοχείο, μπορούν να παραλάβουν δωμάτιο από την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και από ώρα 12:00 το μεσημέρι, μέχρι και τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021. Για την αποφυγή οποιασδήποτε εμπλοκής, οι φοιτητές αυτοί υποχρεούνται πριν την άφιξή τους να επικοινωνήσουν με το ξενοδοχείο που έχουν τοποθετηθεί. Οι φοιτητές που δεν θα προσέλθουν να παραλάβουν το δωμάτιό τους μέχρι την παραπάνω προθεσμία, χάνουν οριστικά το δικαίωμα στέγασης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

3. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμονή τους, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν στα εξής τηλέφωνα:
Ξενοδοχείο  «JOANNA»: 6944541374
Ξενοδοχείο «ΕΛΛΗΝΙΣ»: 26610-81151

4. Οι στεγαζόμενοι φοιτητές κατά τη διαμονή τους οφείλουν να εφαρμόζουν τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στη σύμβαση στέγασης με τα συμβεβλημένα ξενοδοχεία.

Ο πίνακας δεν περιλαμβάνει τους φετινούς νεοεισαχθέντες φοιτητές, των οποίων ο πίνακας δικαιούχων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

 

 

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας


Επιστροφή

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
2η Πάροδος Ελ. Βενιζέλου, Νέο Λιμάνι, 49132 Κέρκυρα.

Αρμόδια υπάλληλος του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας:
Κων/να Παπαβλασοπούλου,
τηλ. 26610-87688

Αρμόδιοι για το Στεγαστικό Επίδομα:

-Για τα Τμήματα με έδρα την Κέρκυρα:
Σπυρίδων Ρούσσινος
τηλ. 26610-87681

-Για τα Τμήματα με έδρα Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα:
Ιωάννης Λούτας
τηλ. 210-9250292

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας